Kim jesteśmy?Świetlica jest niepubliczną placówką opiekuńczo - wychowawczą, miejscem pobytu dziennego dla dzieci, w którym zapewnia się opiekę i wychowanie.

Kim jesteśmy?

Świetlica jest niepubliczną placówką opiekuńczo - wychowawczą, miejscem pobytu dziennego dla dzieci, w którym zapewnia się opiekę i wychowanie.

Nasza misja

Misją Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus jest pomoc rodzinom w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Świetlica formuje dzieci i młodzież w oparciu o naukę Kościoła katolickiego mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Ze swoją ofertą w pierwszej kolejności wychodzi do rodzin bardziej potrzebujących.

Świetlicy patronuje Dzieciątko Jezus. Od Chrystusa-Dzieciątka dorośli i dzieci uczą się czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, pokory i miłości do Ojca Niebieskiego oraz do wszystkich ludzi. Wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu dziecięctwa Bożego jest ściśle związane z doktryną małej drogi tj. drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronki Zgromadzenia. Św. Teresa jest dla wszystkich przykładem wiernego naśladowania cnót Najświętszej Osoby Dzieciątka Jezus.

Zwać Boga Ojcem, być dzieckiem Jego, to moje Niebo.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zajęcia

Zajęcia dydaktyczno wychowawczeW roku szkolnym każdego dnia wychowawcy wspomagają dzieci w odrabianiu prac domowych i przyswajaniu wiedzy szkolnej. Stwarzają podopiecznym możliwości na pogłębianie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, szczególnie wykraczającej poza programy szkolne.


Gry i zabawy
sportoweW programy jakie są realizowane w Świetlicy wychowawcy włączają aktywność fizyczną. Promują różnego rodzaju zajęcia sprzyjające zdrowiu fizycznemu i duchowemu. Podczas przygotowywania różnorodnych form aktywności, zwracają uwagę na te, które służą formacji integralnej.


Zajęcia
literackieForma spotkań podczas których dzieci tworzą i recytują swoje teksty: wiersze, rymowanki, listy i opowiadania. To taki literacki plac zabaw, na którym dzieci odkrywają, że świat jest pełen opowieści. Tworząc nietypowe historie, bawią się słowami i uczą dobierać rymy do tworzonego tekstu.


Zajęcia
teatralneZajęcia teatralne w Świetlicy są jednym z pomysłów na spędzenie wolnego czasu, a także zabawą i przyjemnością. Umożliwiają także pozbycie się kompleksów i poprawę oceny własnej wartości. Pozwalają dzieciom wyzwolić się z trudnych emocji i napięć poprzez ruch, śpiew i zabawę.Zajęcia
plastyczneZajęcia plastyczne są jedną z popularniejszych wśród dzieci formą zajęć. W Świetlicy nie tylko odbywa się malowanie i rysowanie, ale także robienie odlewów figurek gipsowych, figur z plasteliny i mas plastycznych, wypalanie na drewnie, komponowanie widoków przy pomocy liści, traw, szyszek i innych materiałów.


Zajęcia
kulinarneDzieci przychodzące do nas bardzo lubią uczestniczyć w zajęciach kulinarnych. Aktywne uczestnictwo we wspólnym gotowaniu stanowi drogę do przyszłego radzenia sobie z każdym wezwaniem kulinarnym, integruje rówieśników, daje przyjemność wynikającą ze wspólnego doświadczania smaków, zapachów i barw.


Wyjazdy
i kolonieWyjazdy na kilkudniowe wycieczki lub kolonie są jak zawsze dużą atrakcją dla dzieci. Organizuje się je zazwyczaj w czasie wakacji lub podczas ferii zimowych. Najczęściej wybieranym kierunkiem są góry i morze, a także większe miasta. W czasie półkolonii podopieczni biorą udział w zajęciach bez opuszczania swego miejsca zamieszkania.


Praktyki
religijneW każdym roku działalności Świetlicy dzieci i młodzież razem z kadrą pedagogiczną aktywnie uczestniczą w życiu liturgicznym Kościoła. Rokrocznie w miesiącu styczniu jest organizowany konkurs kolęd i wspólne kolędowanie. Na początku Wielkiego Postu dzieci przygotowują prace z tabelką na dobre uczynki, na której zaznaczają swoje sukcesy.


Cele i zadania


Celem Świetlicy jest zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki i wychowania.

Do zadań Świetlicy świadczonych wobec wychowanków i ich rodzin należy w szczególności:

 1. Sprawowanie opieki oraz udzielanie pomocy w edukacji i wychowaniu,
 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 3. Udzielanie żywienia, oraz innych pomocy,
 4. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. Promocja i organizacja wolontariatu.

Świetlica może realizować swoje zadania poprzez:

 1. Prowadzenie wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniając:
  • opiekę i wychowanie,
  • pomoc w nauce,
  • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia rekreacyjno-sportowe,
  • rozwijanie zainteresowań.
 2. Świadczenie wsparcia w formie specjalistycznej poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych lub profilaktycznych.
 3. Organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W zakresie realizacji swoich celów Świetlica współpracuje z:

 1. Organami administracji samorządowej i rządowej,
 2. Organizacjami pozarządowymi,
 3. Rodzicami i opiekunami prawnymi,
 4. Instytucjami edukacyjnymi,
 5. Innymi podmiotami.


Zobacz galerie

 

Wolontariat

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wolontariacie polegającym na udzielaniu korepetycji, odrabianiu zadań domowych, wspólnym spędzaniu czasu w naszej Świetlicy

Czego wymagamy? Otwartego serca, odpowiedzialności, punktualności, empatii, dobrej organizacji, chęci niesienia pomocy i sprawienia radości dzieciom.

Co oferujemy? Zdobycie nowego doświadczenia, poznanie nowych ludzi, możliwość realizowania ciekawych inicjatyw, przeżycie wspaniałych chwil z potrzebującymi dziećmi.

Pamiętaj, jedna godzina twojego czasu potrafi wiele zmienić i pomóc dziecku!

 

Nasi przyjaciele

Codziennie mamy powody do tego, by być wdzięcznymi. Dziękujemy osobom prywatnym, firmom, placówkom edukacyjnym za każdą dotychczasową pomoc i za każdy gest dobroci. Serdecznie prosimy o dalsze wsparcie naszego Dzieła, gdyż środki, jakie otrzymujemy na działalność Świetlicy nie wystarczają na pokrycie bieżących wydatków.

Wiedząc, że dobro jest podzielne, wierzymy, że będzie ono rozwijało się i wzrastało w sercach dzieci. Cieszymy się, że sprawa wychowania młodego pokolenia jest dla wielu osób bardzo istotna. Zapraszamy wszystkich do współudziału w pomnażaniu dobra.


Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Artyleryjska 7
16-400 Suwałki
Polska

508 037 343
kontakt@swietlica.terezjanki.org