Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus


Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą dziennego pobytu. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia świetlicowe adresowane są w pierwszej kolejności do dzieci z rodzin bardziej potrzebujących.

Celem działalności świetlicy jest nie tylko praca z dziećmi, ale też wspieranie ich rodzin w trudnym procesie wychowawczym. Podstawowe formy pracy świetlicy zmierzają ku kształtowaniu właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży oraz przygotowywaniu do samodzielnego życia. Zadania te realizowane są poprzez konkretny plan wychowawczy zakładający między innymi: zapewnienie dzieciom opieki i racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego od zajęć szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, organizowanie wyjazdów wakacyjnych itp.

W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają również zapewnione posiłki. Siostry i wolontariusze pracujący w świetlicy starają się wspomagać rozwój wychowanków na wielu płaszczyznach. Dbają także o wychowanie religijne podopiecznych oraz wzbudzają w młodych sercach pragnienie życia zgodnego z wartościami etycznymi i moralnymi.


Cele i zadania

Celem Świetlicy jest zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki i wychowania.

Do zadań Świetlicy świadczonych wobec wychowanków i ich rodzin należy w szczególności:

 1. Sprawowanie opieki oraz udzielanie pomocy w edukacji i wychowaniu,
 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 3. Udzielanie żywienia, oraz innych pomocy,
 4. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. Promocja i organizacja wolontariatu.

Świetlica może realizować swoje zadania poprzez:

 1. Prowadzenie wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniając:
  1. opiekę i wychowanie,
  2. pomoc w nauce,
  3. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia rekreacyjno-sportowe,
  4. rozwijanie zainteresowań.
 2. Świadczenie wsparcia w formie specjalistycznej poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych lub profilaktycznych.
 3. Organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W zakresie realizacji swoich celów Świetlica współpracuje z:

 1. Organami administracji samorządowej i rządowej,
 2. Organizacjami pozarządowymi,
 3. Rodzicami i opiekunami prawnymi,
 4. Instytucjami edukacyjnymi,
 5. Innymi podmiotami.

Dawno, dawno temu...

Historia świetlicy


W roku 1997 - jubileuszu stulecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, odpowiadając na zaobserwowane potrzeby środowiska lokalnego, swoją działalność rozpoczęła Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach. Na siedzibę placówki przeznaczono pomieszczenia w „małym domku” stojącym obok Domu Zakonnego, w którym wcześniej mieścił się żłobek dla najmłodszych dzieci. Pierwszy budynek rozebrano i wybudowano nowy przystosowany do działalności świetlicowej.

Uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonał 1 października 1997 roku ksiądz biskup Edward Samsel. Za organizację życia Świetlicy, od utworzenia placówki, do tej pory odpowiada siostra Karolina Śliżewska, dyrektor. Siostra była również inicjatorką rozbudowy budynku placówki oraz dostosowania pomieszczeń do potrzeb wychowanków.

W 2007 roku rozpoczęto pracę związaną z rozbudową i nadbudową Świetlicy. Celem powiększenia środków na rozbudowę budynku siostra Karolina zainicjowała 2-letnią akcję rozprowadzania figurek gipsowych wykonywanych przez zespół Świetlicy. Wcześniej skromne fundusze przeznaczone na wyjazd wakacyjny dzieci wspierała „akcja” różnych wypieków.

Dzięki rozprowadzanym figurkom gipsowym, wypiekom wielkanocnym, pomocy z wielu parafii, instytucji i Darczyńców udało się wykończyć pomieszczenia parteru. W roku 2009 wykończono i wyposażono pomieszczenia na piętrze. W 2010 roku biskup ełcki Jerzy Maur dokonał aktu poświęcenia rozbudowanego budynku Świetlicy Środowiskowej.

Kalendarium

 • 1.10.1997

  Dla uczczenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronki Zgromadzenia, w 100-lecie Jej śmierci podjęto działalność Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus. Aktu otwarcia i poświęcenia dokonał ksiądz biskup Edward Samsel.
 • 1998

  Zorganizowano miejsce do zabaw i zajęć z dziećmi na czas letni przed budynkiem - altankę oraz huśtawki z drabinką. Przygotowanie sceny i zaprezentowanie zaproszonym gościom, darczyńcom i rodzicom sztuki teatralnej pt.: „Jest taki kwiat” oraz jasełek „Boże Narodzenie”.
 • 1999

  Wybudowano podwórkowy kominek. Dodatkową atrakcją stało się przesiadywanie przy kominku oraz pieczenie w nim kiełbasek i jabłek. W ciepłej porze roku przy stolikach można odrabiać lekcje i bawić się.
 • Maj 1999

  Malowanie portretu papieża Jana Pawła II na szkolny i parafialny konkurs, na wystawę do Domu Kultury w Suwałkach oraz na konkurs do Torunia. 
 • 2000

  Wyróżnienie prac wykonanych przez dzieci i młodzież z naszej placówki na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego” organizowanym przez Akcję Katolicką oraz w miejskim konkursie plastycznym(19 października) i teatralnym (25 listopada) pt. „Alkohol kradnie wolność”.
 • Czerwiec/lipiec 2001

  Wakacyjny wyjazd na Ukrainę do Berdyczowa. Zwiedzenie większych miast i obiektów m. in. Muzeum Gagarina w Żytomierzu. Udział w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II we Lwowie (27 czerwca).
 • 2001

  Częściowy remont starej nie używanej już kotłowni węglowej w celu przekształcenia pomieszczenia na salkę do zajęć i galerię twórczości dziecięcej.
 • Październik/listopad 2001

  Wystawienie przez dzieci i młodzież ze Świetlicy oraz osoby zaprzyjaźnione z placówką sztuki teatralnej „Tajemnica błogosławionej Laury Vicun’a” w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (18.11) oraz w Szpitalu Wojewódzkim (25.11).
 • Kwiecień 2002

  Udział dzieci w konkursie recytatorskim poezji Marii Konopnickiej w Szkole Podstawowej nr 4 organizowanym przez Akcję Katolicką.
 • 2002

  Uczestnictwo w spotkaniach i wycieczkach organizowanych przez PTTK; otrzymanie wyróżnień podczas wojewódzkich eliminacji XXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.
 • Lipiec 2002

  Wakacyjny wyjazd do Szczecina. Wyprawy z bazy noclegowej (mieszkań w bloku 2 zaprzyjaźnionych rodzin) nad Morze: do Świnoujścia i Międzyzdrojów oraz na atrakcyjną pływalnię w Gryfinie. 
 • Grudzień 2002

  Dzięki wsparciu Fundacji „Foundation for Children’s Welfare Stamps” zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy do świetlicowej sali teatralnej oraz maszyny do szycia i ozdabiania strojów, a także materiały potrzebne do uszycia kostiumów wykorzystywanych podczas przygotowywanych z dziećmi przedstawień. W Pracowni Plastycznej Teatru Dramatycznym im. J. Piłsudskiego w Białymstoku wykonano dla naszych małych aktorów profesjonalne maski zwierząt.
 • Marzec 2003

  Spotkanie w Świetlicy z przedstawicielami Fundacji „Foundation for Children’s Welfare Stamps” oraz z holenderską ekipą telewizyjną, którzy nasz projekt wyróżnili spośród ośrodków z innych państw. Goście nagrali sztukę teatralną „Chłopiec-Gwiazda” wykonaną przez dzieci oraz różne formy zajęć organizowane podopiecznym . Film był odtwarzany dzieciom w Holandii przez ogólnokrajową telewizję. Dzięki środkom z Fundacji zostały uszyte kostiumy, podobne do wypożyczanych z magazynu Białostockiego Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego.
 • Czerwiec 2003

  Wyjazd wakacyjny do Poronina. Zdobycie Kasprowego Wierchu przez młodszych uczestników wyprawy oraz zaliczenie wielokilometrowej trasy nad Morskie Oko.
 • Wrzesień 2003

  Prezentacja w kościele parafialnym sztuki teatralnej pt: „Życie małej Świętej Teresy”.
 • Październik 2003

  Zwiedzenie ośrodka „Maniówek” w Nowej Wsi oraz fermy strusi. Korzystanie z różnych atrakcji tj. jazda konna, nauka chodzenia na szczudłach oraz przemieszczanie się „kolejką szosową”.
 • Listopad 2003

  Udział wychowanków w konkursie literackim „Piszemy listy do Ojca Świętego”. Kilkoro dzieci z naszej Świetlicy zostało wyróżnionych.
 • 2004

  W ciągu roku szkolnego w czasie wolnym od zajęć kadra z podopiecznymi i harcerzami rozprowadzała na terenie parafii cegiełki w formie wykonanych własnoręcznie karteczek na rzecz rozbudowy Świetlicy. W lipcu dzieci chodziły z pracami wykonanymi w Świetlicy na kiermasze organizowane przez ROKiS. W grudniu wychowankowie z opiekunami prezentowali świetlicowe wyroby gipsowe: figurki aniołków i Dzieciątka Jezus podczas „Rodzinnego Kolędowania” w restauracji wojskowej w Suwałkach. Dzięki takim i wielu innym spotkaniom były pozyskiwane środki na rozbudowę placówki.
 • 2005

  W dniu 5 listopada 2005 teatrzyk świetlicowy pod nazwą „Promyczek” wziął udział w konkursie teatralnym w ramach „Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej”. W listopadzie 2005 podopieczni przedstawili sztukę teatralną „Kaprysy małej świętej Tereski” dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. W grudniu dzięki pozyskanym dotacjom dokonano modernizacji kotłowni olejowej oraz poszerzono pomieszczenie dla dzieci.
 • 25.02.2006

  Uwieńczenie pierwszego etapu rozbudowy - poświęcenie dobudowanej części Świetlicy.
 • lipiec – sierpień 2006

  Wychowankowie uczestniczyli w kiermaszach organizowanych przez ROKiS oraz w imprezach organizowanych przez Radio Białystok. Na kiermaszach wigierskich razem z opiekunami prezentowali figurki gipsowe wykonane w placówce w celu pozyskania kolejnych środków na rozbudowę.
 • 30.09.2007

  Uroczyste obchody 10-lecia Świetlicy przy udziale Ks. Biskupa Jerzy Mazur i innych zaproszonych gości.
 • Października 2007

  Dzięki pozyskaniu środków od różnych funduszy pomocowych, przez rozprowadzenie figurek gipsowych oraz dzięki hojności wiernych z wielu parafii rozpoczęto kolejne prace dotyczące rozbudowy Świetlicy.
 • Lipiec 2008

  Najstarsi wychowankowie (14 osób) odbyli wycieczkę do Gdańska.
 • Październik 2008

  Dzieci uczestniczyły w biwaku w Józefowie podczas którego zapoznały się z rówieśnikami mieszkającymi w tej miejscowości.
 • 2008

  W ciągu roku były kontynuowane prace związane z rozbudową i nadbudową Świetlicy oraz  z wykańczaniem pomieszczeń na parterze.
 • 14-15.06.2009

  Dzieci wraz z wychowawcami uczestniczyły w diecezjalnej zbiórce pieniężnej na rzecz zakupu sprzętu do szpitali na terenie Diecezji Ełckiej.
 • Czerwiec 2009

  Wyjazd wakacyjny do Krakowa. Podczas 9 - dniowego pobytu podopieczni zwiedzili wiele zabytkowych i atrakcyjnych miejsc w Krakowie oraz wyjeżdżali do Wadowic, Oświęcimia i Wieliczki. Wychowawcy przeprowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz wykańczania i wyposażenia pomieszczeń Świetlicy w 2 krakowskich parafiach.
 • 2009

  Wykończono i częściowo wyposażono pomieszczenia na piętrze, wykonano elewację frontowej ściany budynku i wyłożono podwórko polbrukiem.
 • 24.01.2010

  Odbyło się poświęcenie Świetlicy oraz uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura w intencji Darczyńców Świetlicy, Przyjaciół i wszystkich osób zaangażowanych w dzieło oraz w intencji Podopiecznych.
 • Lipiec/sierpień 2010

  Biwak rodziców z dziećmi zorganizowany przez kadrę Świetlicy. Półkolonie na terenie placówki połączone z wyjazdem do Warszawy ( w różnych dniach dla dwóch grup wiekowych).  W drodze powrotnej starsi wychowankowie odbyli małą pielgrzymkę z Wasilkowa do Maryjnego Sanktuarium w Świętej Wodzie. Skorzystali także z basenu Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.
 • Maj 2011

  Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym związanym z osobą bł. Jana Pawła II. Do Będzina wysłano 16 prac wykonanych podczas zajęć plastycznych w świetlicy. Na 280 prac nadesłanych z całej Polski, 4 prace wykonane przez naszych podopiecznych zostały nagrodzone i wyróżnione.
 • Czerwiec 2011

  Wyjazd na spektakl do Teatru Lalek w Białymstoku. Zwiedzenie zaplecza teatralnego.
 • Lipiec 2011

  Wyjazd wakacyjny do osób zaprzyjaźnionych w Solecznikach na Litwie. Wychowankowie zwiedzili muzeum przy granicy białorusko-litewskiej, podziwiali Wilno a w nim katedrę św. Stanisława, Ostrą Bramę, pomnik Adama Mickiewicza, kościół św. Anny, cmentarz na Rossie oraz miejscowość Troki z zabytkowym zamkiem. 
 • 23-29.08.2011

  Wizyta dzieci z Litwy w Suwałkach i wspólne zajęcia z naszymi podopiecznymi na terenie Świetlicy w ramach półkolonii. Wycieczka do Augustowa i rejs statkiem do Studzienicznej i na Wigry.
 • Październik 2011

  Wspólny wyjazd dzieci z rodzicami do Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku oraz Najświętszego Sakramentu w Sokółce.
 • Lipiec 2012

  Wyjazd wakacyjny do Gdańska z mamami i młodszym rodzeństwem. Wyprawy do Gdyni nad Morze i do Akwarium oraz na Hel do Fokarium.
 • Lipiec 2012

  Półkolonie na terenie Świetlicy. Uczestnictwo z rodzicami i młodszym rodzeństwem w wycieczkach do Kaletnika, Józefowa i Krzywego.
 • 2012

  Utworzono salę z „suchym basenem” i światłowodami przy suficie do relaksacji światłem. W sali kinowej zamontowano pod sufitem zwijany elektrycznie ekran do wyświetlania filmów.
 • 6.01.2013

  Udział w Orszaku Trzech Króli z opiekunami  i rodzicami w roli aniołków i pasterzy.
 • Lipiec i sierpień 2013

  Dnia 6 lipca dzieci z wychowawcami uczestniczyły w kościele parafialnym na Mszy Świętej w uroczystości ślubnej. Państwu Młodym (Dobroczyńcom Świetlicy) złożyły życzenia w formie własnoręcznie napisanego wiersza.
 • Lipiec 2013

  Wyjazd wakacyjny do Lasek Warszawskich. Z Lasek grupa wyjeżdżała do Warszawy, by zwiedzać interesujące miejsca: Zamek Królewski, Pałac Wilanowski i Łazienki Królewskie, Muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, cmentarz na Powązkach, Grób Nieznanego Żołnierza, Centrum Mikołaja Kopernika, Stadion Narodowy, Zoo, atrakcyjny plac zabaw na Placu Wilsona. Był też spacer po Puszczy Kampinoskiej. W centrum Kampinoskiego Parku Narodowego wszyscy obejrzeli bardzo ładną wystawę i zapoznali się z historią dotyczącą pobliskich okolic.
 • 23.11.2013

  Wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl pt.: „Kraina Śpiochów”, dzieci zwiedziły również teatralną wystawę „Piwnica lalek” prezentującą przeróżne lalki i rekwizyty używane w teatrze podczas przedstawień. Po drodze grupa nawiedziła Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku i Najświętszego Sakramentu w Sokółce. W Różanymstoku wszyscy obejrzeli stadninę koni znajdującą się przy Ośrodku Wychowawczym Księży Salezjanów.
 • 5.01.2014

  Prezentacja Jasełek w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach.
 • 6.01.2014

  Udział w Orszaku Trzech Króli z większą grupą zaprzyjaźnionych osób.
 • Lipiec/sierpień 2014

  Wyjazd wakacyjny do Fromborka. Wychowankowie z opiekunami na trasie do miejsca docelowego odwiedzili Mazurolandię przy Wilczym Szańcu koło Kętrzyna i zwiedzili Muzeum Wojenne, a potem obejrzeli Zamek pokrzyżacki i Plac Zamkowy w Malborku. We Fromborku weszli na najwyższy punkt widokowy w Obserwatorium oraz nawiedzili Katedrę ze sławnymi organami. Tam też uczestniczyli we Mszy Świętej, wysłuchali koncertu oraz pomodlili się przy miejscu, gdzie został pochowany polski uczony Mikołaj Kopernik. Podczas pobytu we Fromborku wyjeżdżali do Gdańska Oliwy, gdzie zwiedzili zabytkową Katedrę ze słynnymi Organami oraz obejrzały zwierzęta w ZOO. Uczestniczyli także we Mszy Świętej Katedrze w Sopocie, a później przeszli się po sopockim Molo. Wszystkim udało się dotrzeć nad morze do Krynicy Morskiej. W drodze powrotnej do Suwałk dzieci z opiekunami zajechały do Matki Bożej do Gietrzwałdu, a później do Olsztyna, gdzie obejrzały seans w Astronomicznym Planetarium i zwiedziły Astronomiczne Obserwatorium wraz z punktem widokowym.
 • Lipiec 2015

  Wyjazd wakacyjny do Wrocławia.  Zwiedzenie ciekawych miejsc m.in. Stare Miasto z Ostrowem Tumskim (najstarsza cześć miasta); najpiękniejszy kościół gotycki na dolnym Śląsku: katedrę św. Jana Chrzciciela, dwie charakterystyczne kamienice wychodzące na wrocławski rynek „Jaś i Małgosia”; „Stary Ratusz”- gotycko – renesansową budowlę jedną z piękniejszych tego typu w Europie z Muzeum Mieszczańskim; „Stare Jatki”, Ossolineum – barokowy gmach dawnego klasztoru Krzyżowców (znajdują się tam rękopisy „Pana Tadeusza” , „Zemsty”, „Ogniem i Mieczem”, „Chłopów”) oraz „Halę Stulecia” zbudowaną w 1913 roku, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Uczestniczenie w pokazach świetlano – dźwiękowych przy Fontannie multimedialnej (najlepiej prezentującej się w Polsce), zwiedzenie ZOO, Panoramy Racławickiej, Ogrodu Japońskiego, zapoznali się ze szlakiem wrocławskich krasnali na którym odnaleziono oraz rozegranie meczu piłki nożnej w specjalnych piłkach dmuchanych w zakrytym stadionie.
 • Styczeń 2016

  W dniu 6 stycznia, po wcześniejszym scaleniu kostiumów oraz po wykonaniu rekwizytów dzieci ze swoimi mamami, wychowawcami, siostrami Terezjankami, wolontariuszami oraz osobami zaprzyjaźnionymi ze Świetlicą wzięły udział w suwalskim Orszaku Trzech Króli w strojach aniołków i pasterzy.
 • Czerwiec 2016

  Udział dziewięciu wychowanków w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu na temat: „Moja ulubiona opowieść biblijna”.
 • Lipiec i sierpień 2016

  Podczas wakacji odbyły się dwa turnusy tygodniowych półkolonii organizowanych na terenie świetlicy.
 • Lipiec 2016

  Wyjazd wakacyjny do Poznania. . W czasie pobytu podopieczni z opiekunami korzystali z kąpieliska nad Jeziorem Rusałka i Jeziorem Malta, jeździli kolejką torową, zwiedzili Ostrów Tumski z najstarszą polską katedrą - Bazyliką Archikatedralną Św. Apostołów Piotra i Pawła.
 • 10.2016

  Uczestnictwo w Nabożeństwie Różańcowym w Kościele Parafialnym oraz udział w konkursie na najpiękniejszy różaniec wykonany własnoręcznie. Dwóch wychowanków otrzymało nagrodę zdobywając drugie miejsce w konkursie, dwoje dzieci otrzymało wyróżnienie.
 • 31.10.2016

  Udział w parafialnym „Balu Świętych”.
 • 2017

  Wykonanie 30 kostiumów dla świetlicowej grupy teatralnej „Słoneczko”.
 • Czerwiec 2017

  Nagranie piosenki w Studio Nagrań SOK
 • 14.06.2017

  Czynny udział w Pikniku Rodzinnym przy SP4 w Suwałkach - animacja wokalno-taneczna, stoisko z wypiekami, udostępnienie sprzętu świetlicowego do przejażdżek różnego rodzaju pojazdami.
 • 19.06.2017

  Prezentacja animacji wokalno-tanecznej podczas przeglądu form teatralnych na „Ulicy Teatralnej”. Świetlicowa Grupa Teatralna „Słoneczko” wzięła udział w paradzie zespołów teatralnych na rozpoczęcie Festiwalu Wigraszek 2017.
 • Lipiec 2017

  Wycieczka objazdowa do Torunia i okolic. Trasa i miejsca zwiedzania: Ostróda (Zamek Krzyżacki i plac zabaw nad Jeziorem Drwęckim), Toruń (Motoarena, Centrum Nowoczesności i Wiedzy, Żywy Pomnik Piernika, Ogród Zoo-Botaniczny, Bazylika NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, Starówka, Fontanny Cosmopolis, Kościół św. Jakuba i grób Sługi Bożego ks. bpa A.P. Szelążka Ojca Założyciela Sióstr Terezjanek, Katedra i Kościół Mariacki, Krzywa Wieża, Radio Maryja), Górsk (Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki), Zamek Bierzgłowski (zwiedzanie zamku pokrzyżackiego w którym ostatnie lata życia zamieszkiwał ks. bp Adolf Piotr Szelążek) oraz Ciechocinek (tężnie).
 • 6.01.2018

  W tym roku grupa ze Świetlicy bardzo licznie uczestniczyła w Orszaku Trzech Króli w uszytych wcześniej kostiumach.
 • 18.06.2018

  Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Wigraszek”. Świetlicowa Grupa Teatralna „Słoneczko” zaprezentowała w Suwalskim Ośrodku Kultury sztukę teatralną pt.: „Jest taki kwiat”.
 • Czerwiec 2018

  Przed zakończeniem roku szkolnego grupa świetlicowa aktywnie uczestniczyła w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Ks. Kazimierza Hamerszmita.
 • Lipiec 2018

  Wyjazd wakacyjny na Ukrainę do Centrum Odpoczynku Religijnej Misji „Caritas – Spes” Diecezji Łuckiej Kościoła Rzymsko – Katolickiego. Udział w rekolekcjach oazowych I stopnia Dzieci Bożych.
 • Wrzesień 2018

  Na prośbę rodziców oraz biorąc pod uwagę dwuzmianowość zajęć w szkole wprowadzono świetlicowe zajęcia przedpołudniowe.
 • 6.01.2019

  Podczas Orszaku Trzech Króli, osoby z grupy świetlicowej grające role aniołków i pasterzy, otrzymały miejsce uprzywiliowane obok „Maryi i Józefa”.
 • 10.06.2019

  Udział w paradzie dziecięcych zespołów teatralnych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” 2019. Wykonanie tańca "belgijka" przy swoim autorskim tekście piosenki.
 • Lipiec 2019

  W pierwszej połowie lipca 2019 dzieci z opiekunami uczestniczyły w 6-dniowej wycieczce do Polanicy Zdroju i jej okolic. Wyjeżdżały m.in. do Parku Narodowego Gór Stołowych, do Kłodzka (zwiedzanie podziemnej Twierdzy Kłodzkiej, będącej systemem obronnym z okresu XVII i XVIII wieku) oraz do Pragi, stolicy Czech.
 • 6.01.2020

  Udział w Orszaku Trzech Króli podopiecznych z opiekunami i z siostrami Terezjankami w strojach pastuszków i aniołków. Wyjście było poprzedzone przygotowaniem większej ilości strojów dla pasterzy oraz kostiumów, auroli i skrzydeł dla aniołków.
 • Styczeń 2020

  Zajęcia zorganizowane w ramach ferii zimowych. Podczas ferii zimowych wychowankowie uczestniczyli w różnorodnych konkursach i formach zajęć m. in.: prezentowali interesujące kreacje na balu przebierańców, tworzyli kroki i figury taneczne oraz scenki teatralne, sprawdzali swoje możliwości sprawnościowe, uczestniczyli w konkursie kolęd oraz śpiewali ulubione piosenki, dekorowali wypieczone w Świetlicy ciasteczka oraz korzystali z zabaw na kręgielni w Plazie w Suwałkach.
 • Lipiec 2020

  Z racji trwającej epidemii oraz obostrzeń sanitarnych dzieci nie wyjeżdżały na wycieczkę, lecz odbywały półkolonie w Świetlicy. Podopieczni oglądali bajki i filmy w sali kinowej, uczestniczyli w zajęciach kulinarnych oraz w różnego rodzaju grach zespołowych. W czasie dobrej pogody korzystali z przejażdżek hulajnogami, rikszami i pojazdami do drift’u .
 • Lipiec 2021

  Tegoroczne półkolonie w placówce dzieci spędziły w sposób bardzo aktywny. Wychowankowie wyjeżdżali na wieś do pobliskiego Józefowa, gdzie rozegrali mecz piłkarski, a w Kaletniku skorzystali w stadninie z jazdy konnej. W miejscowości Krzywe radośnie spędzili czas nad jeziorem, natomiast w Wychodnym obejrzeli zwierzęta w mini zoo.